Ridzuan Ahmad

   

Ketua Unit Integriti

No. H/P

:

019-9031760

 

 

 
   

Saharuddin Lin

   

Pensyarah, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur

No. H/P

:

012-9259292

 

 

 

 
   

Affende Zaini

   

Penolong Pegawai Perangkaan, Pusat Perancangan & Maklumat Strategik

No. H/P

:

016-6948151

 

 

 

 
   

Faizal Azrin Abdulah

   

Penolong Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan

No. H/P

:

017-6795775 

 

 

 
   

Mohd Hafiz Tahar

   

Penolong Pegawai Sukan Kanan, Pusat Sukan BHEP

No. H/P

:

013-6359774

 

 

 
   

Shahrulnizam Akhsan

   

Pegawai Hal Ehwal Islam, Akademi Pengajian Islam Kontemporari

No. H/P

:

013-2316881

 

 

 
   

Nurul Elma Kordi

   

Pensyarah, Fakulti Kejuruteraan Awam

No. H/P

:

012-5333959

 

 

 
   

Rohida Ghazali

   

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Infostruktur

No. H/P

:

012-9844008

 

 

 

 
   

Abdul Mu'iz Abdul Razak

   

Pensyarah, Fakulti Undang-Undang

No. H/P

:

013-6019634

 

 

 

 
   

Kamariah Othman

   

Timbalan Pengarah Hal Ehwal Islam, Akademi Pengajian Islam Kontemporari

No. H/P

:

019-2241012

 

 

 

 
   

Irwan Mohd Zamri

   

Penolong Juruukur, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur

No. H/P

:

018-2242508

 

 

 

 
   

Ahmad Norhisyam Idris

   

Pensyarah, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur

No. H/P

:

016-4457166

 

 

 

 
   

Mohamad Hezri Razali

   

Pensyarah, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur

No. H/P

:

019-3450992

 

 

 
   

Dian Nursyabanizam Jamaludin

   

Penolong Pengurus Asrama Kanan, Unit Pengurusan Non Resident

No. H/P

:

019-2144140

 

 

 

 
   

Norfatihayati Ariffin

   

Penolong Juruukur, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur

No. H/P

:

018-2455046